C. van ’t Riet Zuiveltechnologie b.v. heeft bij melkvee- en zuivelbedrijf Van Erk een compleet nieuwe kaasmakerij ingericht. De nieuwe kaasmakerij bestaat onder andere uit:

  • Doorstroompasteur met ontromer
  • Gesloten wrongelbereider
  • Automatische draineerbak
  • Waswaterverzorgingsinstallatie
  • Centrale CIP installatie
  • Breektank ten behoeve water toevoer