ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de meest recente versie van de Metaalunie voorwaarden, d.d. 1 januari 2019.
Deze zijn van toepassing op onze offertes, opdrachten aan ons en met ons gesloten overeenkomsten.