NIEUWS

Onderhoud aan Apparatuur in Zuivelverwerking

Het belang van onderhoud

Bij het verwerken van zuivelproducten is het onderhoud van apparatuur van cruciaal belang om de hoogste normen van kwaliteit en efficiëntie te handhaven. Henri Verkerk, de service coördinator bij C. van ’t Riet Zuiveltechnologie geeft inzicht in de essentie van onderhoud en de impact.

“Het waarborgen van de hygiënische verwerking van melk tot hoogwaardige eindproducten is van groot belang”, legt Henri uit. “Dit gaat hand in hand met het garanderen van een grote mate van bedrijfszekerheid van onze machines en apparatuur. Een optimale conditie van onze installaties leidt tot een langere levensduur en voorkomt ongewenste uitvaltijd.”

Gevolgen van onvoldoende onderhoud

Henri benadrukt de diverse aspecten van onderhoud, waaronder inspectie van technische staat, vervanging van afdichtingen en mechanisch versleten onderdelen, evenals preventieve vervanging van kritische onderdelen. “Daarnaast is het certificeren van temperaturen bij machines die onder toezicht staan van controlerende instanties een belangrijk aspect van ons onderhoudsproces”, voegt hij toe. “Onvoldoende onderhoud kan leiden tot kwaliteitsverlies van het eindproduct, onverwachte productiestilstand en verkorte levensduur van machines en apparatuur”.

Henri belicht een aantal gevolgen van achterstallig onderhoud met enkele concrete voorbeelden. Wanneer de manchetten van vlinderkleppen niet worden vervangen, ontstaat een verhoogd risico op bacteriële groei, wat de hygiëne van het proces in gevaar brengt. Deze bacteriële besmettingen kunnen pas veel later zichtbaar worden, waardoor er een grote kans bestaat dat alle geproduceerde batches besmet zijn. Het niet vervangen van de seals van pompen kan lekkages veroorzaken, wat leidt tot melkverlies, vervuiling van apparatuur en mogelijk zelfs productieverstoringen. Dit alles brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

Prioriteit van onderhoud behouden

“Om ervoor te zorgen dat onderhoud een prioriteit blijft, dienen zuivelverwerkingsbedrijven zich bewust te zijn van de voordelen ervan en de adviezen van machinefabrikanten op te volgen”, adviseert Henri. “Het waarborgen van de continuïteit van het productieproces verdient een serieuze focus.”