NIEUWS

Opslag van energie op de boerderij

Opslag van energie is op de boerderij heel actueel. Veel elektrische energie wordt op de boerderij opgewekt met zonnepanelen. Deze energie kan worden opgeslagen in de vorm van ijs in een ijsaccumulator, zodat het gebruikt kan worden wanneer het nodig is. In een ijsaccumulator, ijsbank of ijsaccu, wordt er energie gebufferd in de vorm van ijs. Dit ijs wordt gebruikt voor het koelen van water wat weer gebruikt wordt voor koeling van melk in de melkkoeltank.

Met een ijsbank kunnen zowel de piek in een overschot aan elektrische energie als een piek in benodigde vermogen voor koelen worden afgevlakt. Op de momenten dat de stroom het minste kost of oplevert wordt er door de ijsaccumulator een buffer aan ijs gecreëerd. Gedurende de dag of op de momenten dat er koeling nodig is wordt het ijs afgesmolten waardoor er koud water beschikbaar komt. Hiermee kan het elektrische vermogen of grote koelinstallatie worden vermeden, en kan bijvoorbeeld melk of een ruimte efficiënt gekoeld worden. Door de ijsaccumulator te koppelen aan een energiebeheersystem kan er duurzaam gekoeld worden en kosten bespaard. De ijsaccumulator kan bijvoorbeeld aan/uit geschakeld worden op basis van de elektriciteitsprijs. 

C. van ’t Riet Zuiveltechnologie produceert ijsbanken en wilt u hierbij graag adviseren! Vraag hier een brochure aan.

Bekijk hier: IJsaccumulator C. van ’t Riet Zuiveltechnologie